Infografik

Jag har gjort en Infografik om hur mycket kaffe och te jag dricker. Syftet med projektet var att jag ville utvecklas i programmet Illustrator och mäta något från min vardag. Jag lärde mig hur man använder grids och utformar diagram.

Jag har i många år druckit te och kaffe i olika mängder så därför är det lätt att föra statistik av. Jag tänkte att temat kaffe och te skulle gå att illustrera på flera olika sätt på ett snyggt sätt.

Jag läste på tecentralen.se hur mycket vatten det går åt vid tillverkningen av en kopp kaffe och te. Jag utgick från den informationen och räknade ut hur mycket vatten som går åt i tillverkningen av allt kaffe och te som jag konsumerar varje år. Som man kan utläsa av infografiken så går det åt mängder av vatten till bara några få koppar kaffe och te. Det kan vara bra att tänka på då tillverkningen sker i länder med varmt klimat och brist på rent dricksvatten.

Jag startade arbetet med att leta efter inspiration på Pinterest. Där fastnade jag för infografik av kaffe i bruna nyanser. Jag valde ett liknande färgtema till min infografik. Till uppgiften spenderade jag 2 timmar på research, 10 timmar på illustration och två timmar på att ta fram en presentation.

Arbetsprover till yrgo

Block "968" not found

Infografik

Jag har gjort en Infografik om hur mycket kaffe och te jag dricker. Syftet med projektet var att jag ville utvecklas i programmet Illustrator och mäta något från min vardag. Jag lärde mig hur man använder grids och utformar diagram.

Jag har i många år druckit te och kaffe i olika mängder så därför är det lätt att föra statistik av. Jag tänkte att temat kaffe och te skulle gå att illustrera på flera olika sätt på ett snyggt sätt.

Jag läste på tecentralen.se hur mycket vatten det går åt vid tillverkningen av en kopp kaffe och te. Jag utgick från den informationen och räknade ut hur mycket vatten som går åt i tillverkningen av allt kaffe och te som jag konsumerar varje år. Som man kan utläsa av infografiken så går det åt mängder av vatten till bara några få koppar kaffe och te. Det kan vara bra att tänka på då tillverkningen sker i länder med varmt klimat och brist på rent dricksvatten.

Jag startade arbetet med att leta efter inspiration på Pinterest. Där fastnade jag för infografik av kaffe i bruna nyanser. Jag valde ett liknande färgtema till min infografik. Till uppgiften spenderade jag 2 timmar på research, 10 timmar på illustration och två timmar på att ta fram en presentation.

Arbetsprover till yrgo

Infografik

Jag har gjort en Infografik om hur mycket kaffe och te jag dricker. Syftet med projektet var att jag ville utvecklas i programmet Illustrator och mäta något från min vardag. Jag lärde mig hur man använder grids och utformar diagram.

Jag har i många år druckit te och kaffe i olika mängder så därför är det lätt att föra statistik av. Jag tänkte att temat kaffe och te skulle gå att illustrera på flera olika sätt på ett snyggt sätt.

Jag läste på tecentralen.se hur mycket vatten det går åt vid tillverkningen av en kopp kaffe och te. Jag utgick från den informationen och räknade ut hur mycket vatten som går åt i tillverkningen av allt kaffe och te som jag konsumerar varje år. Som man kan utläsa av infografiken så går det åt mängder av vatten till bara några få koppar kaffe och te. Det kan vara bra att tänka på då tillverkningen sker i länder med varmt klimat och brist på rent dricksvatten.

Jag startade arbetet med att leta efter inspiration på Pinterest. Där fastnade jag för infografik av kaffe i bruna nyanser. Jag valde ett liknande färgtema till min infografik. Till uppgiften spenderade jag 2 timmar på research, 10 timmar på illustration och två timmar på att ta fram en presentation.

Arbetsprover till yrgo

Block "968" not found