JOB POSITION

Art Director

Project position.

FRONTDESK NORDIC AB
ART DIRECTOR
2018–07 – 2018–02–28

Ansvar för det visuella arbetet och marknadsföringen på bolaget. Tjänsten innefattar arbetsuppgifter som, strategiskt marknadsföringsarbete, framtagning av innehåll till sociala medier och hemsida, utformning av nyhetsutskick, blanketter och trycksaker

2021–04 – 2024-01
UX-designer

Internship during education at YRGO. Sinom is active in the real estate industry and develops an application as an automator maintenance and renovation planning. My job role is to simplify the process for the users.

FRONTDESK NORDIC AB
ART DIRECTOR
2018–07 – 2018–02–28

Ansvar för det visuella arbetet och marknadsföringen på bolaget. Tjänsten innefattar arbetsuppgifter som, strategiskt marknadsföringsarbete, framtagning av innehåll till sociala medier och hemsida, utformning av nyhetsutskick, blanketter och trycksaker

2023-01 – 2023-06
GRAPHIC DESIGNER

Employed at Orasolv Clinics AB. Work for the dental clinic Happident and the dental care app Toothie, which is part of the company group.

FRONTDESK NORDIC AB
ART DIRECTOR
2018–07 – 2018–02–28

Ansvar för det visuella arbetet och marknadsföringen på bolaget. Tjänsten innefattar arbetsuppgifter som, strategiskt marknadsföringsarbete, framtagning av innehåll till sociala medier och hemsida, utformning av nyhetsutskick, blanketter och trycksaker

2020–08 – 2021-02

Consultant

Consultant in the advertising industry.

FRONTDESK NORDIC AB
ART DIRECTOR
2018–07 – 2018–02–28

Ansvar för det visuella arbetet och marknadsföringen på bolaget. Tjänsten innefattar arbetsuppgifter som, strategiskt marknadsföringsarbete, framtagning av innehåll till sociala medier och hemsida, utformning av nyhetsutskick, blanketter och trycksaker

2019–05 – 2020-05
FINAL ART

Final Art at ICA Reklam in Kungälv. Work with original print design for the pharmacy Apotek Hjärtat.

FRONTDESK NORDIC AB
ART DIRECTOR
2018–07 – 2018–02–28

Ansvar för det visuella arbetet och marknadsföringen på bolaget. Tjänsten innefattar arbetsuppgifter som, strategiskt marknadsföringsarbete, framtagning av innehåll till sociala medier och hemsida, utformning av nyhetsutskick, blanketter och trycksaker

2019–05 – 2019–12
ART DIRECTOR

Responsibility for the visual work and marketing at the company. 

FRONTDESK NORDIC AB
ART DIRECTOR
2018–07 – 2018–02–28

Ansvar för det visuella arbetet och marknadsföringen på bolaget. Tjänsten innefattar arbetsuppgifter som, strategiskt marknadsföringsarbete, framtagning av innehåll till sociala medier och hemsida, utformning av nyhetsutskick, blanketter och trycksaker

2018–07 – 2019–02

EDUCATION

Digital Designer

Two-year post-secondary vocational training in digital design at Yrgo. Courses in UX/UI-Design, Motiondesign, Web development and 3D.

TELEEKONOMI NORDIC AB
2018–07–Pågående

Ansvar för det visuella arbetet och marknadsföringen på bolaget. Arbete med ny hemsida, grafisk profil och marknadsföring i samband med byte av företagsnamn.

2021–09 – 2023-06
Graphic design and communication

Two-year post-secondary vocational training in Graphic Design at Södra Vätterbygdens Folkhögskola. Courses in digital illustration, photography, film, copywriting and motiondesign.

TELEEKONOMI NORDIC AB
2018–07–Pågående

Ansvar för det visuella arbetet och marknadsföringen på bolaget. Arbete med ny hemsida, grafisk profil och marknadsföring i samband med byte av företagsnamn.

2016–08 – 2018–05
PRAKTIK SOM ART DIRECTOR
ELITE SMILE NORDIC AB
2018–04 – 2018–05

Arbete med sociala medier, förpackningsdesign, nyhetsutskick, produktlistor i excel och strategiskt marknadsföringsarbete.

JOB POSITION

Art Director

Project position.

FRONTDESK NORDIC AB
ART DIRECTOR
2018–07 – 2018–02–28

Ansvar för det visuella arbetet och marknadsföringen på bolaget. Tjänsten innefattar arbetsuppgifter som, strategiskt marknadsföringsarbete, framtagning av innehåll till sociala medier och hemsida, utformning av nyhetsutskick, blanketter och trycksaker

2021–04 –2024-01
UX-designer

Internship during education at YRGO. Sinom is active in the real estate industry and develops an application as an automator maintenance and renovation planning. My job role is to simplify the process for the users.

FRONTDESK NORDIC AB
ART DIRECTOR
2018–07 – 2018–02–28

Ansvar för det visuella arbetet och marknadsföringen på bolaget. Tjänsten innefattar arbetsuppgifter som, strategiskt marknadsföringsarbete, framtagning av innehåll till sociala medier och hemsida, utformning av nyhetsutskick, blanketter och trycksaker

2023-01 – 2023-06
GRAPHIC DESIGNER

Employed at Orasolv Clinics AB. Work for the dental clinic Happident and the dental care app Toothie, which is part of the company group.

FRONTDESK NORDIC AB
ART DIRECTOR
2018–07 – 2018–02–28

Ansvar för det visuella arbetet och marknadsföringen på bolaget. Tjänsten innefattar arbetsuppgifter som, strategiskt marknadsföringsarbete, framtagning av innehåll till sociala medier och hemsida, utformning av nyhetsutskick, blanketter och trycksaker

2020–08 – 2021-02

Consultant

Consultant in the advertising industry.

FRONTDESK NORDIC AB
ART DIRECTOR
2018–07 – 2018–02–28

Ansvar för det visuella arbetet och marknadsföringen på bolaget. Tjänsten innefattar arbetsuppgifter som, strategiskt marknadsföringsarbete, framtagning av innehåll till sociala medier och hemsida, utformning av nyhetsutskick, blanketter och trycksaker

2019–05 – 2020-05
FINAL ART

Final Art at ICA Reklam in Kungälv. Work with original print design for the pharmacy Apotek Hjärtat.

FRONTDESK NORDIC AB
ART DIRECTOR
2018–07 – 2018–02–28

Ansvar för det visuella arbetet och marknadsföringen på bolaget. Tjänsten innefattar arbetsuppgifter som, strategiskt marknadsföringsarbete, framtagning av innehåll till sociala medier och hemsida, utformning av nyhetsutskick, blanketter och trycksaker

2019–05 – 2019–12
ART DIRECTOR

Responsibility for the visual work and marketing at the company. 

FRONTDESK NORDIC AB
ART DIRECTOR
2018–07 – 2018–02–28

Ansvar för det visuella arbetet och marknadsföringen på bolaget. Tjänsten innefattar arbetsuppgifter som, strategiskt marknadsföringsarbete, framtagning av innehåll till sociala medier och hemsida, utformning av nyhetsutskick, blanketter och trycksaker

2018–07 – 2019–02

EDUCATION

Digital Designer

Two-year post-secondary vocational training in digital design at Yrgo. Courses in UX/UI-Design, Motiondesign, Web development and 3D.

TELEEKONOMI NORDIC AB
2018–07–Pågående

Ansvar för det visuella arbetet och marknadsföringen på bolaget. Arbete med ny hemsida, grafisk profil och marknadsföring i samband med byte av företagsnamn.

2021–09 – 2023-06
Graphic design and communication

Two-year post-secondary vocational training in Graphic Design at Södra Vätterbygdens Folkhögskola. Courses in digital illustration, photography, film, copywriting and motiondesign.

TELEEKONOMI NORDIC AB
2018–07–Pågående

Ansvar för det visuella arbetet och marknadsföringen på bolaget. Arbete med ny hemsida, grafisk profil och marknadsföring i samband med byte av företagsnamn.

2016–08 – 2018–05
PRAKTIK SOM ART DIRECTOR
ELITE SMILE NORDIC AB
2018–04 – 2018–05

Arbete med sociala medier, förpackningsdesign, nyhetsutskick, produktlistor i excel och strategiskt marknadsföringsarbete.

JOB POSITION

ART DIRECTOR

Project position.

2021-04 – Ongoing

UX-designer

Internship during education at YRGO. Sinom is active in the real estate industry and develops an application as an automator maintenance and renovation planning. My job role is to simplify the process for the users.

2023-01-2023-06

Graphic designer

Employed at Orasolv Clinics AB. Work for the dental clinic Happident and the dental care app Toothie, which is part of the company group.

2020-08 – 2021-02

Consultant

Consultant in the advertising industry.

2019-05 – 2020-05

Final Art

Final Art at ICA Reklam in Kungälv. Work with original print design for the pharmacy Apotek Hjärtat.

2019-05 – 2019-12

Art Director

Responsibility for the visual work and marketing at the company. The company changed name from Teleekonomi to Frontdesk.

2018-07 – 2019-02

Art Director

Fulltime and freelance work.

2021–04 – ONGOING
Art Director

Fulltime and freelance work.

2021–04 – ONGOING
UX-designer

Internship during education at YRGO. Sinom is active in the real estate industry and develops an application as an automator maintenance and renovation planning. My job role is to simplify the process for the users.

2023-01 – ONGOING
GRAPHIC DESIGNER

Employed at Orasolv Clinics AB. Work for the dental clinic Happident and the dental care app Toothie, which is part of the company group.

2020–08 – 2021-02

EDUCATION

ART DIRECTOR

Freelance assignment. Gradecco Kommunikation.

2019–01 – RESTING

DIGITAL DESIGNER

Two-year post-secondary vocational training in digital design at Yrgo. Courses in UX/UI-Design, Motiondesign, Web development and 3D.

2021-09 – 2023-06

GRAPHIC DESIGN AND COMMUNICATION

Two-year post-secondary vocational training in Graphic Design at Södra Vätterbygdens Folkhögskola. Courses in digital illustration, photography, film, copywriting and motiondesign.

2016-08 – 2018-05

Art Director

Fulltime and freelance work.

2021–04 – ONGOING
Art Director

Fulltime and freelance work.

2021–04 – ONGOING
UX-designer

Internship during education at YRGO. Sinom is active in the real estate industry and develops an application as an automator maintenance and renovation planning. My job role is to simplify the process for the users.

2023-01 – ONGOING
GRAPHIC DESIGNER

Employed at Orasolv Clinics AB. Work for the dental clinic Happident and the dental care app Toothie, which is part of the company group.

2020–08 – 2021-02

ART DIRECTOR

Freelance assignment. Gradecco Kommunikation.

2019–01 – RESTING